Suïcidepreventie (online editie)

  • 15.12.2020 van 20:00 tot 22:00 | Antwerpen (prov.)

Deze activiteit zal online doorgaan via praatbox.

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) verzorgt uiteenzettingen over suïcidepreventie in de praktijk, op maat van verschillende doelgroepen. Jo Tambuyzer, psycholoog en preventiewerker in CGG De Pont zal in deze uiteenzetting verschillende aspecten aan bod laten komen. Hoe krijg je Inzicht in motieven voor suïcidaal gedrag? Welke signalen zijn te herkennen? Hoe ga je in gesprek met een persoon met suïcidale gedachten?

Locatie

In je eigen kot.

(Alle praktische info over het digitale infomoment ontvang je enkele dagen voor de bijeenkomst via mail)

Gastspreker

Jo Tambuyzer, psycholoog en preventiewerker in CGG De Pont

Inschrijving

via similes.mechelen@gmail.com of telefonisch bij Christiane Joos via 0499 185072.

Inschrijving is pas geldig na overschrijving van de deelnameprijs op rekeningnummer BE75 0017 6861 5851 met mededeling van naam en datum bijeenkomst.