Samenspraakfiche

  • 03.12.2019 van 19:45 tot 22:00 | Vlaams-Brabant

Als mantelzorger van een psychisch kwetsbaar persoon weet je hoe moeilijk het is om in gesprek te gaan met je naaste. Professionele hulpverleners zijn vaak moeizaam te bereiken, je voelt een gemis in ondersteuning, je weet niet goed hoe eraan te beginnen om deskundig advies op maat te bekomen. Het is belangrijk dat de zorg op elkaar wordt afgestemd. Wie zorgt, praat mee. Daarom werd uit het ‘Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ opdracht gegeven aan het onderzoeksteam van HoGent, Faculteit Mens en Welzijn, een instrument te ontwikkelen om de relatie tussen cliënten, mantelzorgers en professionals te versterken.

Locatie

PZ Sint Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

Gastspreker

Marianne Claeys, vrijwillig medewerker Similes

Deelnameprijs

€3 voor leden van Similes
€5 voor niet-leden

Inschrijving & meer info

similes.grimbergen@gmail.com
of tel 053 66 37 20

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.