GEANNULEERD* Rooming-in, een nieuwe manier om de zorg bij een crisisopname meer humaan te maken

  • 09.06.2020 van 19:30 tot 21:45 | Antwerpen (prov.)

Deze activiteit kan door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Hoe kunnen we een intensieve zorg bij een crisisopname in een psychiatrisch ziekenhuis meer humaan maken? Hoe raken we af van dwangmaatregelen? En hoe bieden we de beste zorg wanneer iemand ernstig psychotisch is, of manisch gedreven, of diep depressief is met gevaar voor zelfdoding? Als een opname nodig is, hoe kunnen we de patiënt en zijn omgeving de zorg geven die nodig is? Als een patiënt niet in staat is om zich in te passen in het afdelingsgebeuren?

In St. Annendael, het psychiatrisch ziekenhuis in Diest, hebben we goede ervaringen met rooming-in. We beschikken dankzij verbouwingen over een ruimte – een prikkelarme flat – waar ook plaats is voor overnachting van familie.
Uitgangspunten: naast verbinding maken met de patiënt en zijn omgeving, de ‘open dialoogmethode’ (Jaakko Seikula), de 1-op-1 benadering, blijkt deze intensievere samenwerking met naastbetrokkenen goede resultaten te geven. Dit verhaal willen we aan u vertellen. We leggen de onderliggende visie uit en willen samen met u bekijken hoe we verder kunnen evolueren naar een betere zorg, ook op crisismomenten.

Locatie

PZ Stuivenberg
Pothoekstraat 109
2060 Antwerpen
zaal De Pothoek - 1ste verdieping

Welkom vanaf 19u00

Gastspreker

Kris Pieters, Klinisch Psycholoog en systeemtherapeute in PZ St. Annendael