*GEANNULEERD* Zorg voor psychisch kwetsbare huurders

  • 04.06.2020 van 19:30 tot 21:30 | Antwerpen (prov.)

Deze activiteit kan door de coronamaatregelen niet doorgaan.

In de huidige zorg zijn te veel drempels en regels. Psychisch kwetsbare huurders krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zet druk op de woon- en leefsituatie.

De samenwerking tussen huisvestingsmaatschappijen en geestelijke gezondheidszorg in het Antwerpse zet in op aanklampende zorg om overlast en uithuiszetting te voorkomen, én ook om het lijden van psychisch kwetsbare personen te verminderen. Wat kunnen we hiervan leren?

Kan het proefproject Multiteam in de regio van Emergo een antwoord bieden voor kwetsbare bewoners?

Locatie

Cafetaria Zorgcampus
Kwakkelenberg 1-3
2570 Duffel

Gastsprekers

Petra De Kok, sociaal en psychiatrisch verpleegkundige.

Wim Phlix, diensthoofd Sociale Dienst bij Woonhaven Antwerpen in het Samenwerkingsverband tussen Sociale huisvestingsmaatschappijen en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (SSeGA).

Kristina Verhoye, directrice Volkswoningen van Duffel en betrokken bij de opstart van het proefproject ‘Multiteam’.

In samenwerking met

Lokaal bestuur Duffel en Volkswoningen van Duffel