Pleidooi voor vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

  • 25.04.2019 van 19:30 tot 21:30 | Antwerpen ,Oost-Vlaanderen

Met vermaatschappelijking van de zorg hoopt men de maatschappelijke uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen te gaan. Zorg dicht bij huis en 'maatschappelijke steunsystemen’ moeten een proces ‘van patiënt naar burger’ mogelijk maken. Tot nog toe is te weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale inclusie van ‘mensen die anders zijn’ vergt. Het risico blijft ook bestaan dat tegelijk met de verschuiving naar vermaatschappelijking de ongelijke verhouding tussen patiënt met zijn context en hulpverlener blijft bestaan, waardoor er structureel gezien niets verandert. Hoe kan concreet gewerkt worden aan een gastvrij onthaal, aan vriendschap en burgerschap, het denken over anders-zijn en de verhouding tussen hulpverleners, cliënten en betrokken families? De avond richt zich zowel tot patiënten, hulpverleners als familie en naasten.

Locatie

Den Dries
Driesstraat 67
2880 Bornem

Gastspreker

Peter Dierinck, psycholoog en stafmedewerker maatschappelijk herstel PC Gent-Sleidinge, auteur van het boek “Hoop verlenen. Pleidooi voor meer vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg” (2017, Witsand Uitgevers), voortrekker van sociale inclusie en pilootproject kwartiermaken Vlaanderen.

Prijs

gratis

Inschrijving

dirkdca@gmail.com

gsm 0484 91 62 52

In samenwerking met

Familiegroep Emergo-Similes, Sociaal Huis Bornem

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.