*VOLZET* Loslaten?

  • 22.01.2020 van 19:30 tot 21:45 | Oost-Vlaanderen

Vaak krijgen mensen die betrokken zijn op iemand met borderlineproblematiek het advies dat ze moeten leren loslaten. Je moet je kind (partner, ouder..), je bezorgdheden, je emoties loslaten! Eerlijk gezegd, dat kan niet! Het is toch logisch dat we ons zorgen maken als je kind,( ouder, partner…) het zo moeilijk heeft.

Hoe kunnen we betrokken blijven zonder meegesleurd te worden in hopeloosheid en negativiteit? Loslaten bestaat niet. Loslaten bestaat wel. Alleen nemen we ‘loslaten’ vaak veel te letterlijk. Ook ‘vasthouden’ doen we niet echt. Misschien moeten we op zoek naar een andere beeldspraak bvb: Als in mijn living ramen en deuren tegelijk open vliegen en er een gure tocht alle gezelligheid doet wegwaaien, dan is het toch normaal dat ik van deze abnormale situatie kwaad wordt, me onmachtig voel of bezorgd ben dat dit weer zal kunnen gebeuren. Dan kom ik bij de vraag: wat doe ik best als deze bijtende tocht door mijn huis waait? Hoe kan ik me beschermen tegen dit ongemak? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik af en toe een raam, een deur of desnoods alles even dicht hou? Laten we op deze eerste bijeenkomst van dit nieuwe jaar samen in gesprek gaan over hoe ieder van ons zoekt naar dat subtiele evenwicht tussen afstand en nabijheid, betrokkenheid en zelfzorg.

Locatie

Opgelet nieuwe locatie!

Abdij Drongen
Drongenplein 26
9031 Drongen
vergaderlokaal Similes

Begeleiding

Leen Cool, vrijwillig medewerker Similes