Invloed van giften op sociale tegemoetkomingen

  • 11.02.2020 van 19:30 tot 21:30 | Limburg

Als ouder wil je je kind nu of later een financieel duwtje in de rug geven. Je schenkt bijvoorbeeld een som geld of sluit een levensverzekering af zodat bij overlijden je kind een maandelijkse uitkering krijgt. De vraag rijst wat er dan gebeurt met de uitkeringen of andere vormen van steun die je kind van de overheid krijgt. Kan het leefloon behouden worden indien je kind een (deel van een) woning zou erven? Heeft hij/zij dan nog steeds recht op een zorgbudget? Tijdens dit infomoment geeft doctoranda Veerle Vanderhulst tekst en uitleg bij de juridische kant van de zaak. Stevige kost die met veel voorbeelden concreet wordt gemaakt.

Locatie

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
vergaderzaal 1

Gastspreker

Dr. Veerle Vanderhulst, faculteit Recht & Criminologie Vrije Universiteit Brussel

Schrijf je in voor deze activiteit

  • Lid: € 3
  • Niet-Lid: € 5