Ik ben er weer eens ingelopen!

  • 18.02.2020 van 19:30 tot 21:45 | Oost-Vlaanderen

We kennen het allemaal, het gevoel er weer eens ingelopen te zijn, het besef dat we ons weer lieten meeslepen door de emoties van de ander, het besef ook dat je van alles doet voor iemand terwijl je het eigenlijk niet wil. In omgang met andere mensen komen we dit allemaal wel eens tegen. Het wordt des te moeilijker als we te maken hebben met een kind, een partner, een ouder met borderline problematiek van wie een groot appel tot hulp, steun en troost uitgaat.

Het is belangrijk dat we ons bewust worden van onze reactie op manipulatie en dat we bewuster worden van wat we willen en wat we echt niet willen. Wat is de meest geschikte manier om onze grens, onze wens te communiceren naar de ander. Welke moeilijkheden ervaren we daarbij? Wat hebben we nodig om patronen van manipulatie te doorbreken? Kunnen andere mensen daarbij helpen? Kom en deel jullie ervaring met elkaar.

Locatie

Opgelet nieuwe locatie!

Abdij Drongen
Drongenplein 26
9031 Drongen
vergaderlokaal Similes

Begeleiding

Leen Cool, vrijwillig medewerker Similes

Schrijf je in voor deze activiteit

  • Lid: € 3
  • Niet-Lid: € 5