*GEANNULEERD* Hoop en optimisme over de toekomst

  • 19.05.2020 van 19:30 tot 21:45 | Oost-Vlaanderen

Deze activiteit kan door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Als je betrokken bent op iemand met kenmerken van borderline, is de dreiging van verlies van hoop en optimisme sterk aanwezig. De herhaling van moeilijk gedrag en zijn gevolgen, de vele pogingen tot ondersteuning die schijnbaar nergens toe leiden, de negatieve kijk in de media wat borderline problematiek betreft, tasten de hoop op verbetering en herstel aan. Nochtans is hoop een belangrijke herstelfactor zowel voor de persoon met borderlinekenmerken als voor de naastbetrokkenen die zelf lijden onder deze moeilijke situatie.
Hoe kunnen we de hoop op verbetering vasthouden en hoe kunnen we er mee voor zorgen dat de hoop ook bij je kind, (partner, ouder…) gevoed blijft. Kunnen we leren om ook oog te hebben voor de kleine stapjes die gezet worden zowel door jezelf als ouder (partner, kind..) als door de persoon die het psychisch moeilijk heeft? Kleine stapjes zien en ze naar waarde schatten. Laat ons daarover eens van gedachten wisselen.

Locatie

Abdij Drongen
Drongenplein 26
9031 Drongen
vergaderlokaal Similes

Begeleiding

Leen Cool, vrijwillig medewerker Similes