Het nieuwe erfrecht

  • 21.05.2019 van 20:00 tot 22:00 | Antwerpen

Erven gaat vaak gepaard met conflict. De uitdagingen zullen groter worden nu het nieuwe erfrecht (inwerkingtreding 1 september 2018) meer vrijheid toekent aan de erflater. Ook binnen het gezin zorgt de nieuwe wet, met bv. de wijziging van het omzettingsrecht van het vruchtgebruik, en de mogelijkheid om vooraf erfovereenkomsten vast te leggen, voor nieuwe dynamieken, maar potentieel ook voor nieuwe conflicten.

Locatie

De Schijf
Lijsterstraat 2-4
2800 Mechelen

Gastspreker

Elisabeth Adriaens, master in de Rechten, post-graduaat ‘Bemiddeling in familiale zaken’ KU Leuven. Ze werkt als onderzoekster gezinsbeleid bij het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en doceert er enkele rechtsvakken.

Prijs

€3 voor leden van Similes
€5 voor niet-leden

Inschrijving & Meer info

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.