Herstel bij geïnterneerde personen en hun omgeving

  • 16.03.2019 van 09:30 tot 12:30 | Oost-Vlaanderen

Het herstelparadigma vindt de laatste jaren haar ingang binnen de geestelijke gezondheid en binnen de verslavingszorg. Wanneer we echter de vertaalslag van dit paradigma willen maken naar de forensische context, stuiten we op spanningen die ons voor grote uitdagingen stellen.

Tot op vandaag is er weinig onderzoek beschikbaar over herstel in een forensische context en ontbreekt informatie die is gebaseerd op doorleefde ervaringen van geïnterneerde personen en hun familieleden. Internationale studies wijzen in de eerste plaats op barrières voor herstel in een beveiligde context, hoewel grondig onderzoek eveneens mogelijkheden zou kunnen belichten in relatie tot het ondersteunen van herstel bij geïnterneerde personen en hun informeel en steunend sociaal netwerk.

In de uiteenzetting zal een korte beschrijving gegeven worden van de populatie die onderworpen is aan een interneringsmaatregel. Nadien zal herstel worden toegelicht en aangevuld met wat het betekent binnen forensische behandelsettings. Tot slot zal er ook worden ingegaan op de hersteldynamieken bij familieleden van geïnterneerde personen.

Locatie

CAW
Oude Houtlei 124
9000 Gent

Meer info

martine.de.moor@similes.be

gsm 0488 96 45 36

Schrijf je in voor deze activiteit

  • Lid: Gratis
  • Niet-Lid: Gratis