Familieparticipatie in het netwerk 107 SaRA

  • 14.10.2019 van 19:30 tot 21:45 | Antwerpen (prov.)

Vermaatschappelijking, afbouw van bedden, mobiele teams, Herstelacademie, herstelvisie, …

Als familie en naasten worden we geconfronteerd met heel wat verandering en hervorming binnen zorg. In de brede regio Antwerpen ging in 2011 het project 107 SaRA van start, één van de 13 zorgnetwerken voor volwassenen in Vlaanderen. Meerdere zorgorganisaties werken intensief samen in dit netwerk. Vanuit de overheid werd de participatie van cliënten en familie in de zorgnetwerken gewaarborgd en zitten cliënten en familievertegenwoordigers mee aan tafel.

Na een voorstelling van het netwerk SaRA is het doel te komen tot gesprek en input van de aanwezigen over de noden en wensen van families en naasten binnen de vermaatschappelijking van zorg. Er wordt nagegaan hoe binnen het netwerk SaRA, goede zorg voor de context, familie en naasten, kan gerealiseerd worden.

Familievertegenwoordigers uit het netwerk SaRA zullen aanwezig zijn om duiding te geven.

Locatie

Dienstencentrum De Groten Uitleg
Kerkeneind 20
2920 Kalmthout

Gastspreker

Marleen Van Staey
familievertegenwoordiger Similes bij netwerk SaRA

Begeleiding

Ria Cuppens
vrijwillig medewerker Similes

Meer info

Ria Cuppens
ria.janna@telenet.be

Dienstencentrumleider
tel 03 641 63 54
dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

Schrijf je in voor deze activiteit

  • Lid: € 3
  • Niet-Lid: € 3

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.