De evolutie van de laatste decennia in de psychiatrie

  • 02.04.2019 van 19:45 tot 22:00 | Vlaams-Brabant

Dr Mommaerts heeft een lange loopbaan achter de rug als psychiater. Hij weet hoe het er vroeger aan toeging in de psychiatrie en kan terugblikken op het wel en wee van toen hij startte. Welke waren toen de middelen, hoe waren de hulpverleners opgeleid, wat mocht? wat niet? Hoe werden familie en naastbetrokkenen bejegend, werden zij geïnformeerd, gesteund?
Feit is dat er zich een enorme evolutie afspeelt binnen de Geestelijke Gezondheidszorg sinds een tiental jaren: de zgn vermaatschappelijking van de GGZ. Dr Mommaerts zal ons zijn visie geven over de nieuwe trends en de verbetering hiervan voor zowel patiënten en hun familie. Hierbij heeft hij het o.a. ook over al dan niet medicatie, minder lange opnames en outreach van de hulpverleners met begeleiding aan huis.

Locatie

PZ Sint Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1851 Grimbergen

Gastspreker

Dr Luc Mommaerts, hoofdpsychiater P.Z. Sint Alexius Grimbergen

Prijs

€ 3 voor leden
€ 5 voor niet-leden

Inschrijving & Meer info

similes.grimbergen@gmail.com of tel 053 66 37 20

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.