Bewindvoering, bescherming van goederen en/of de persoon

  • 03.04.2019 van 19:30 tot 21:45 | Oost-Vlaanderen

Er zijn in de samenleving mensen die het, tijdelijk of langdurig, moeilijk hebben met het beheer van hun goederen en/of het opkomen van hun persoonlijke belangen ; ook personen met een psychische kwetsbaarheid kunnen met deze problemen geconfronteerd worden.
Familieleden of betrokkenen trachten hen bij te staan en te helpen maar soms volstaat dit niet. Ook zijn er heel wat familieleden die zich zorgen maken over de toekomst van hun ziek gezinslid en zich de vraag stellen “Wat na ons, wie zorgt er voor de goederen van ons ziek gezinslid wanneer wij er niet meer kunnen voor zorgen?”.

Programma:
Deel 1: toelichting van het wettelijk kader dat een bescherming op maat kan bieden bestaande uit twee mogelijkheden: een buitengerechtelijk systeem en een gerechtelijk systeem.
Deel 2: voorstelling van het initiatief vrijwillige bewindvoering.
De uiteenzetting zal vooral vanuit het werkveld en de praktijkervaring gebracht worden alsook zal er voldoende ruimte besteed worden aan vraagstelling.

Locatie

PC Velzeke
Penitentenlaan 22
9620 Velzeke
Cafetaria De Hoeve

Gastspreker

Martine De Moor, coördinator vrijwillige bewindvoering Similes en bewindvoerder van 6 personen

Prijs

€ 3 voor leden van Similes
€ 5 voor niet-leden

Inschrijving & Meer info

Activiteiten rond hetzelfde thema

Geen opkomende activiteiten gevonden.